1.3 การดูแลรักษา

posted on 14 Feb 2009 13:18 by nnkanjana in Unit1

- ผ้าฝ้าย   เป็นผ้าที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติจากพืช  สามารถซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอกได้ ทนต่อแสงแดดและความร้อนได้ดี เพราะฉะนั้นในการดูแลรักษาควรรีดในขณะที่ยังชื้นอยู่ หรือพรมน้ำทิ้งไว้ รีดให้แห้งสนิท ถ้ารีดไม่แห้งสนิทเก็บไว้ในโอกาสต่อไปอาจทำให้เกิดราได้

- ผ้าลินิน   ในการดูแลรักษาผ้าลินิน ไม่ควรใช้จนกระทั่งเปื้อนมาก ทำให้ซักยาก ผ้าสีขาวควรตากแดด ถ้าต้องการฟอกขาวควรใช้สารฟอกขาวประเภทเปอร์ออกไซด์ อย่างอ่อน ไม่ควรลงแป้งเพราะใยมีลักษณะแข็งอยู่แล้ว ลงครามได้ถ้าใช้บ่อย ๆ  ผ้าที่ซักเก็บไม่ควรลงครามเพราะจะทำให้เกิดจุดด่างเหลือง  รีดผ้าลินินเมื่อยังชื้นอยู่ รีดทั้งสองด้านอย่าให้มีรอยย่น รอยพับต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ  ผ้าที่นาน ๆใช้ครั้ง  ควรม้วนกลมไม่ให้มีรอยพับ

- ผ้าไหม   ไม่ทนแสงแดดจะทำให้ผ้าไหมขาดเร็ว  ก่อนจะนำผ้าไหมไปตัดจะต้องนำไปอบไอน้ำตามร้านก่อน เพื่อจะได้ไม่หดและสีไม่ตกในภายหลังและเมื่อตัดออกมาเป็นชุดแล้วสามารถดูแลได้ง่ายขึ้น วิธีซักรีดผ้าไหมอย่าซักด้วยน้ำยาซักแห้ง หรือผงซักฟอกเพราะจะทำให้สีตก  เก่าเร็ว ให้ใช้สบู่อ่อน ๆ หรือแชมพูสระผมของเด็กผสมน้ำอุ่นตีให้เป็นฟอง นำเสื้อผ้าไหมจุ่มลง ใช้มือขยำและซักตรงที่มีรอยสกปรก เช่น ที่คอ ปลายแขน ปลายขา ปากกระเป๋า ชายกระโปรงนำขึ้นบีบให้น้ำสบู่  หรือน้ำแชมพูไหลออกแล้วนำไปซักน้ำอุ่น (น้ำเปล่า) อย่างน้อย 2 ครั้ง  หรือจนกว่าจะหมดฟองแล้ว ปูเสื่อแผ่ลงบนผ้าขนหนูผืนใหญ่ ค่อย ๆ ม้วนผ้าขนหนูตามขวางให้เป็นท่อน ไม่ต้องบิดทิ้งไว้ 5 - 10 นาที ผ้าขนหนูจะดูดซับน้ำให้แห้ง นำไปแขวนผึ่งลมพอหมาด ๆ นำไปรีด จะรีดเรียบได้ง่าย อย่าทิ้งให้แห้งสนิทจะรีดยาก

- ผ้าขนสัตว์   รอยเปื้อนสกปรกให้รีบแปรงออกโดยเร็ว  หากเปื้อนน้ำให้รีบสะบัดออก  ผ้าแห้งใช้แปรง ๆออกอีกครั้งหนึ่ง  ควรจะแปรงทุกครั้งภายหลังสวมใส่แล้ว ใช้แปรงที่มีขนนุ่มและแน่น ซึ่งนอกจากจะทำให้รอยเปื้อนหลุดออกแล้ว ยังช่วยให้เส้นใยกลับสู่สภาพเดิมอีกด้วย 

- ผ้าวิทยาศาสตร์    หรือผ้าใยสังเคราะห์ที่นิยมใช้ทั่วไป  คือ เรยอนและอาซิเตด ทั้งสองชนิดนี้มีปฏิกิริยาต่างกันเมื่อถูกความร้อน  ผ้าอีกหลายชนิดประกอบขึ้นด้วยใยทั้งสองชนิด และยังผสมกับ ไนลอน ออร์ลอน เดครอน หรือใยธรรมชาติอื่น ๆจะละลายเมื่อถูกความร้อนสูง  จึงควรบังคับความร้อนให้อยู่ในช่วง สำหรับรีดเรยอนเสมอ แต่ต้องลองรีดกับเศษผ้าก่อนทุกครั้ง

- ผ้าไนลอน    ไม่ยับและไม่ต้องการรีดมาก  ควรใช้ความร้อนต่ำเพราะไนลอนจะละลายเมื่อถูกความร้อนสูงและเหนียวติดเตา ถ้ารีดไนลอนสีขาวซ้ำไปมาบ่อย ๆ (หรือตากแดดบ่อย ๆ ก็เช่นเดียวกัน) ใช้รีดได้ทั้งเตาไอน้ำและเตาธรรมดา


1.3.1  การซักรีด         

1) การซัก    หมายถึง กระบวนการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่การแช่  แล้วต่อด้วยการซักด้วยมือหรือซักด้วยเครื่องซักผ้า แบบใดแบบหนึ่ง โดยทั้ง 2 แบบนี้จะต้องมีน้ำผสมผงซักฟอก หรือสารละลายอื่นที่เทียบเท่าไปจนถึงการซักน้ำ

2) การซักแห้ง  หมายถึง กระบวนการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยใช้ตัวทำลายซักแห้ง

3) การฟอกขาว  หมายถึง กระบวนการขจัดน้ำออกจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยใช้น้ำยาฟอกขาว

4) การทำให้แห้ง  หมายถึง กระบวนการขจัดน้ำออกจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยใช้ความร้อนจากธรรมชาติ หรือจากพลังงานความร้อนจากไฟฟ้า

5) การรีด หมายถึง กระบวนการทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้เรียบ ใช้พลังงานความร้อนจากไฟฟ้า

หมายเหตุ  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอในที่นี้หมายถึง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

 

1.3.2  สัญลักษณ์ของป้าย


สัญลักษณ์ทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 ลักษณ์ คือ


(1) สัญลักษณ์แสดงการซัก (Washtub Symbol)  

 

   

ภาพที่ 1.1  สัญลักษณ์แสดงการซัก

 

 

ภาพที่ 1.2  สัญลักษณ์แสดงการซักด้วยมือหรือเครื่อง

    

 

ภาพที่ 1.3  สัญลักษณ์แสดงการซักมือเท่านั้น

 

 

ภาพที่ 1.4  สัญลักษณ์ห้ามซักแห้ง

 

 

    40°

ภาพที่ 1.5  สัญลักษณ์ซักในน้ำอุ่น 40 องศา

 

 

(2) สัญลักษณ์แสดงการซักแห้ง (Circle Symbol)


ภาพที่ 1.6  สัญลักษณ์แสดงการซักแห้ง


 

 ภาพที่ 1.7  สัญลักษณ์ห้ามซักแห้ง

                                     

    

ภาพที่ 1.8  สัญลักษณ์ซักแห้งด้วยตัวทำละลายซักแห้งทุกชนิด

 

 

ภาพที่ 1.9  สัญลักษณ์ซักแห้งด้วยตัวทำละลาย

 

 

  

ภาพที่ 1.10  สัญลักษณ์ซักแห้งด้วยน้ำยาซักแห้งที่ระบุตัวทำละลายที่กำหนด
(3) สัญลักษณ์แสดงการฟอกขาว  หรือซักด้วยน้ำยาฟอกขาว ( Triangle  Symbol)

 

ภาพที่ 1.11  สัญลักษณ์แสดงการฟอกขาว

 

 

ภาพที่ 1.12  สัญลักษณ์ซักด้วยน้ำยาฟอกขาวประเภทคลอรีน

 

 

ภาพที่ 1.13  สัญลักษณ์ห้ามฟอกขาว

 

 

(4) สัญลักษณ์แสดงการทำให้แห้ง (Square Symbol)

 

ภาพที่ 1.14  สัญลักษณ์แสดงการทำให้แห้ง

 

 

ภาพที่ 1.15  สัญลักษณ์แสดงการทำให้แห้งด้วยวิธีการตาก

 

 

ภาพที่ 1.16  สัญลักษณ์แสดงการทำให้แห้งด้วยวิธีอบภาพที่ 1.17  สัญลักษณ์แสดงการห้ามตากแดด

 

ตารางการขจัดชนิดของรอยเปื้อน

 

ชนิดของรอยเปื้อน

การขจัดรอยเปื้อน

1. กรด

โดยใช้แอลกอฮอล์ผสมน้ำ  ซักให้ฤทธิ์กรดหมดไป และยังช่วยให้สีกลับเหมือนเดิมได้

2. ด่าง

โดยล้างน้ำแล้วเติมน้ำส้มเพื่อถอนฤทธิ์ด่าง ทำให้สีผ้ากลับเหมือนเดิม

3. น้ำมันปิโตรเลียม

โดยถูด้วยน้ำมันก้าสและซักออก

4. ยางมะตอย

โดยถูด้วยน้ำมันหมู ซักด้วยน้ำสบู่เย็น ๆ หรือใช้น้ำมันสน

5. เทียนไข

โดยการขูดไขออก  วางรอยเปื้อนระหว่างกระดาษซับ 2 แผ่น ใช้เตารีดอุ่นๆรีดแล้วชุบน้ำด้วยฟองน้ำเช็ดออก

6.  น้ำชา, กาแฟ, นม, โกโก้, ช็อกโกแลต, ครีม, ไอศกรีม

โดยการซับแล้วเข็ดด้วยน้ำเย็นทันที หรือแช่ในน้ำอุ่นทีมีเอนไซม์ และซัก

7.  ผลไม้ 

โดยเช็ดด้วยน้ำเย็นทันที

8. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยการใช้สารคลอรีน หรือเพอรอดซิเจน หรือ แช่ในน้ำเย็นและซักในน้ำสบู่อุ่น

9.  สี

โดยใช้ฟองน้ำชุบทินเนอถูสีออก แช่ในน้ำสบู่ และซัก

10. เลือด

โดยแช่ในน้ำสบู่อุ่น หรือผงซักฟอกทีมีเอมไซน์ แล้วนำไปซัก

11. รา

โดยซักด้วยสบู่ ถ้าไม่ออกใช้คลอรีน หรือเพอรอดซิเจน  ถ้ายังไม่หมดส่งร้านซักแห้ง

12. หมากฝรั่ง

ถ้าติดใหม่ ๆ ให้นำน้ำแข็งมาถูให้แข็งตัว แล้วจึงแกะออก หรือขูดหมากฝรั่งออกแช่ผ้าในน้ำยาซักแห้ง แล้วจึงซัก

13. ยาระงับกลิ่นตัว

โดยซักด้วยสบู่ใช้กับน้ำร้อน หรือใช้น้ำยาซักแห้งถูที่รอยเปื้อน

14. น้ำหมึก

โดยซักด้วยสบู่ น้ำส้ม และล้างน้ำให้สะอาดเติมแอมโมเนีย และล้างออก ฟอกสีด้วยคลอรีน แล้วจึงนำมาซัก

15. หมึกแห้ง

โดยนำกระดาษมาซับไว้ใต้รอยเปื้อน หยดน้ำยาซักแห้งที่รอยเปื้อน  และซักด้วยสบู่กับน้ำอุ่น ล้างออกด้วยน้ำเย็น

16. หมึกจากกระดาษคาร์บอน

โดยชุบแอลกอฮอล์ ถู และซักด้วยสบู่ หรือผงซักฟอกล้างน้ำสะอาดออก

17. สนิมเหล็ก

โดยการใช้น้ำส้ม น้ำมะนาว กรดซิติด กรดออดซาลิด

18. ยางมะม่วง

โดยใช้คลอรีน ไฮโดรเจนเพอรอดไซด์ และจึงซักให้สะอาด

19. ยางกล้วย

โดยเช็ดด้วยไฮโดรเจนเพอรอดไซด์ หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ น้ำมันมะกอก และจึงซักให้สะอาด

ชนิดของรอยเปื้อน

การขจัดรอยเปื้อน

20. ลิปสติก

โดยการใช้น้ำยาซักแห้งถูรอยเปื้อนแล้วจึงนำมาซักในน้ำสบู่ร้อน

21. หญ้า

โดยแช่ในน้ำสบู่ และผงซักฟอกที่มีเอนไซม์

22.  โคลนดิน

โดยปล่อยให้แห้งและใช้แปรงปัดออก แล้วนำไปซัก

23.  น้ำหอม

โดยซักในน้ำสบู่ร้อน และจึงซักออกอีกครั้ง

24.  เหงื่อ

โดยซักด้วยน้ำสบู่  ผงซักฟอกผสมกับน้ำอุ่น


 

(5) สัญลักษณ์แสดงการรีด (Iron Symbol)    ภาพที่ 1.18  สัญลักษณ์แสดงการรีด

ภาพที่ 1.19  สัญลักษณ์แสดงการรีดที่อุณหภูมิต่ำ

 


ภาพที่ 1.20  สัญลักษณ์แสดงการรีดที่อุณหภูมิปานกลาง
 ภาพที่ 1.21  สัญลักษณ์แสดงการรีดที่อุณหภูมิสูง

 

 

ภาพที่ 1.22  สัญลักษณ์แสดงการห้ามรีด

 
 
 
----    ---- 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (106.0.211.165|106.0.211.165) on 2014-09-08 12:58