4)  การวิเคราะห์ชนิดของเส้นใยที่ใช้ทอผ้า

ผ้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

(1)  ผ้าที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติ  ได้แก่  ผ้าฝ้าย  ผ้าป่าน  ผ้าลินิน  ผ้าไหม  ผ้าขนสัตว์ต่าง ๆ

(2)  ผ้าที่ทอจากเส้นใยสังเคราะห์  ได้แก่  ผ้าไนลอน  ผ้าอะไครลิก  ผ้าเรยอน  ผ้าโพลีเอสเตอร์

การวิเคราะห์ชนิดเส้นใย  เป็นกระบวนการที่ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หรือตัวอย่างวัสดุสิ่งทอนั้นผลิตจากเส้นใยชนิดใด

 

การวิเคราะห์ชนิดเส้นใย

การเตรียมตัวอย่าง  โดยทั่ว ๆไป ไม่ต้องมีการเตรียมเส้นใจก่อนทดสอบ แต่ถ้าปรากฏว่ามีแป้ง ไขมัน หรือสารอื่น ๆ เคลือบอยู่ ซึ่งอาจมีผลต่อการวิเคราะห์ต้องกำจัดออกโดยการต้มในน้ำเดือด ถ้ายังไม่สามารถกำจัดได้ให้กำจัดออกโดยการต้มในกรดเกลือ 0.1 N ต้มประมาณ 15 นาที แล้วล้างน้ำ ทำให้เป็นกลาง  ก่อนการวิเคราะห์ตัวอย่างควรอยู่ในสภาพที่แห้ง

วิธีการเผาไหม้ (Burning Method)  

จับผ้าโดยให้มุมผ้ายื่นเข้าหาเปลวไฟ  คอยสังเกตปฏิกิริยาการเผาไหม้ และสีเปลวไฟ 

มุมผ้าไหม้ไฟแล้วเอาออกจากเปลวไฟ  คอยสังเกตปฏิกิริยาของผ้าที่ไหม้ และควัน 

ใช้มือพัดโบกให้กลิ่นโชยเข้าจมูก เพื่อดมกลิ่นไหม้ คอยสังเกตลักษณะเถ้า และสีเถ้า 


        ข้อควรระวัง: อย่าสูดดมควันเข้าจมูกโดยตรง

 

การเตรียมชิ้นผ้า

  • ตัดผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง 2 นิ้ว  ยาว 4 นิ้ว
  • ข้อจำกัดของวิธีการเผาไหม้
- ผลที่ได้มีข้อจำกัด คือ จะสามารถวิเคราะห์ได้เพียงว่า ตัวอย่างเป็นเส้นใยกลุ่มไหน เช่น เป็นเส้นใยจากพืช จากสัตว์  หรือเส้นใยประดิษฐ์ ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ละเอียด ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ใช้ควบคู่กับวิธีอื่น ๆเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น
- เส้นใยผสม สารเคมีที่ใช้ตกแต่ง สีย้อมที่ใช้ ทำให้คุณคุณสมบัติการเผาไฟ กลิ่น และเถ้าเปลี่ยนไปได้

 

ตารางทดสอบการเผาไหม้

ชนิดเส้นใย

ปฏิกิริยา

ลักษณะการลุกไหม้

กลิ่น

ลักษณะเถ้า

เส้นใยโปรตีน

ขนสัตว์

อ่อนตัวและหดตัวหนีไฟ

ลุกไหม้ช้าและมีบางส่วนละลายเมื่อนำออกจากไฟ การลุกไหม้ช้ามาก บางที่ก็ดับไป

ผมไหม้ไฟและมีกลิ่นกำมะถัน

เถ้าสีดำ

นุ่มและฟู 

เปราะแตกง่าย

ไหม

อ่อนตัวและหดตัวหนีไฟ

ลุกไหม้ช้าและมีบางส่วนละลายเมื่อนำออกจากไฟ การลุกไหม้ช้ามาก บางที่ก็ตับไป

ผมไหม้ไฟและมีกลิ่นกำมะถัน

เถ้าสีดำ

นุ่มและฟู

เส้นใยเซลลูโลส

ฝ้าย

ไม่อ่อนตัว และไม่หดตัว หนีไฟ

ลุกไหม้เร็วโดยไม่ละลายเมื่อออกจากไฟยังคงลุกไหม้ต่อไป และปรากฏเป็นเกสรแดงที่ขอบชิ้นผ้า

กระดาษ

ไหม้ไฟ

เถ้าสีดำเบา

เรยอง

ไม่อ่อนตัวและไม่หดตัวหนีไฟ

ลุกไหม้เร็วโดยไม่ละลายเมื่อออกจากไฟยังคงลุกไหม้ต่อไปและปรากฏเป็นเกสรแดงที่ขอบตัวอย่าง

กระดาษ

ไหม้ไฟ

เถ้าสีดำเบา

ชนิดเส้นใยสังเคราะห์

อะซิเตท

อ่อนตัว 

หนีไฟ

ลุกไหม้และหลอมละลายเมื่อนำออกจากไฟ ยังคงลุกไหม้และหลอมละลาย

กระดาษ

ไหม้ไฟ ปนกลิ่นน้ำส้ม

เถ้าเป็นก้อนสีดำ ไม่เรียบเปราะ

อะครีลิก

อ่อนตัว

หนีไฟ

ลุกไหม้และหลอมละลายเมื่อนำออก  จากไฟยังคงลุกไหม้และหลอมละลาย

สารเคมี

เถ้าแข็งสีดำรูปร่างเป็นเม็ด ไม่เรียบ

มอด

อะครีลิก

อ่อนตัว

หนีไฟ

ลุกไหม้ช้าและหลอมละลายเมื่อออกจากไฟการลุกไหม้จะหยุด

สารเคมี

เถ้าเป็นก้อนแข็งสีดำ เป็นเม็ด

ไม่สม่ำเสมอ

ไนลอน

อ่อนตัวและหดตัวหนีไฟ

ลุกไหม้ช้าและหลอมละลายเมื่อนำออกจากไฟมักจะดับ

สารเคมี

เถ้าเป็นเม็ดแข็งกลมสีเทา

โอลีฟิน

อ่อนตัวและหดตัวหนีไฟ

ลุกไหม้และหลอมละลายเมื่อนำออกจากไฟยังคงลุกไหม้และหลอมละลาย

สารเคมี

เถ้าเป็นเม็ดแข็งกลมสีดำ

โพลี

เอสเตอร์

อ่อนตัวและหดตัวหนีไฟ

ลุกไหม้ช้าและหลอมละลายเมื่อนำออกจากไฟมักจะดับ

สารเคมี

เถ้าเป็นเม็ดแข็งกลมสีดำ

 

----    ---- 

Comment

Comment:

Tweet

#4 By LYL (202.29.177.199|202.29.177.199) on 2015-07-06 15:06

ดีมากค่ะ

#3 By chu (124.120.44.119|124.120.44.119) on 2015-06-03 08:32

embarrassed embarrassed embarrassed

#2 By (1.20.186.155|1.20.186.155) on 2014-08-31 00:19

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
แต่ไม่ค่อยทราบว่าสารเคมีต่าง ๆ ซื้อที่ไหน
เช่น คลอรีน ไฮโดรเจนเพอรอดไซด์ (เสื้อโดนยางมะม่วงค่ะ เป็นเสื้อยืด)sashimi.net@hotmail.com

#1 By หวานเย็น (125.26.143.228) on 2009-07-08 23:18