เนื้อหา
   1.1คุณสมบัติของผ้า
   1.2 การเลือกผ้า
   1.3การดูแลรักษาผ้า
 
  สมรรถนะ 
1. วิเคราะห์และเข้าใจคุณคุณสมบัติของผ้าได้
     2. การสร้างความพึงพอใจในการเลือกผ้าได้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
     3. ประสบการณ์ดูแลรักษาผ้าใช้ในชีวิตประจำวัน
 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง (จุดประสงค์ทั่วไป)
-  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับ ผ้าและการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง ( จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม)
  1. สามารถวิเคราะห์และอธิบายคุณคุณสมบัติของผ้าได้ถูกต้อง
  2. สามารถเลือกผ้าให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
  3. มีทักษะการดูแลรักษาผ้าในชีวิตประจำวันได้
  4. มีความสนใจใฝ่รู้ สามัคคีและตรงต่อเวลา
 
 
 
สาระการเรียนรู้ 

การเลือกผ้ามีความจำเป็นเท่า ๆ กับการตัดเย็บเสื้อผ้า  สิ่งทอส่วนใหญ่ที่อยู่ในรูปของเสื้อผ้า  หากผู้ใช้มีความสนใจและเข้าใจ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งทอ  เช่น  ชนิดของเส้นใย  คุณสมบัติของเส้นใย  การขึ้นรูปเป็นเส้นด้าย การขึ้นรูปเป็นผืนผ้า ก็จะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกวัสดุสิ่งทอที่มีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและการนำไปใช้ รวมไปถึงการดูแลรักษาด้วย

 

ศัพท์สิ่งทอที่ควรรู้

 

 •  เส้นใย (Fiber)  หมายถึง  วัสดุหรือสารใดๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น  ที่มีอัตราส่วนระหว่าง  ความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือมากกว่า 100 สามารถขึ้นรูปเป็นผ้าได้ และต้องเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดของผ้า ไม่สามารถแยกย่อยในเชิงกลได้อีก

 

ขอบคุณภาพจาก myfreezer.wordpress.com/2007/08/ ขอบคุณภาพจาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK15/chapter5/t15-5-m.htm  

ดอกฝ้าย  เสันใยจากฝ้าย

 

 

 •  ด้าย (Yarn) ประกอบด้วยเส้นใยหลายๆ เส้น รวมกัน อาจมีการขึ้นเกลียว (twist) หรือไม่ก็ได้ 

ขอบคุณภาพจาก http://www.lib.ubu.ac.th/html/report/thaisilk/equipfortor.htm

ด้ายไหม  ด้ายพื้นเมืองสีธรรมชาติ

 

 

 •  ผ้า (Fabric) เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบน สามารถผลิตจากสารละลาย เส้นใย เส้นด้าย หรือวัสดุพื้นฐานเหล่านี้รวมกัน

ขอบคุณภาพจาก http://www.homeandi.com

ผ้า

 

ขอบคณภาพจาก http://uttaradit.doae.go.th/otop/ผ้าทอลายน้ำไหลปากไพรสามัคคี.htm

ผ้าทอลายน้ำไหล 

 

 

    • การตกแต่งสำเร็จ (Finish) คือกระบวนการใส่สารเติมแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้แก่ผ้าดิบ 

ขอบคุณภาพจาก http://ecurriculum.mv.ac.th/library2/environment/environnet/hottopic.asp.htm  ขอบคุณภาพจาก http://ns.ist.cmu.ac.th/riseat/article5_th.html

การตกแต่ง  ผ้าตกแต่งสำเร็จ

 

 

 •  ผ้าดิบ (Grey goods) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ

 

ขอบคุณภาพจาก http://salephadib.googlepages.com/index.html

เครื่องทอผ้าดิบ  ผ้าดิบ 

 

 

ขอบคุณภาพจาก http://www.siambig.com/shop/index.php?pageid=2&shop=maekaningklomlanna&product_type=

ร่มผ้าดิบ

 

 

•  สิ่งทอ (Textile) มีความหมายกว้างๆ หมายถึงเส้นใย เส้นด้าย ผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นใย เส้นด้าย หรือจากผ้า

 

ขอบคุณภากจาก http://www.city-now.com/e_detail.php?eid=1504&lang=Thai ขอบคุณภาพจาก http://thai.cri.cn/1/2005/04/29/41@42834.htm

สิ่งทอ เครื่องทอผ้าอุตสาหกรรม 

 

 

ขอบคุณภาพจาก http://www2.tat.or.th/tat_branch/web/branch_travel.php?SC=23&BR=24 ขอบคุณภาพจาก http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=84585&st=64

การทอผ้า เครื่องทอผ้า 

 

 

----  ---- 

 

 

อ้างอิงรูปภาพจาก:

 http://myfreezer.wordpress.com/2007/08/

 http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK15/chapter5/t15-5-m.htm

http://www.lib.ubu.ac.th/html/report/thaisilk/equipfortor.htm

http://www.homeandi.com

http://uttaradit.doae.go.th/otop/ผ้าทอลายน้ำไหลปากไพรสามัคคี.htm

http://ecurriculum.mv.ac.th/library2/environment/environnet/hottopic.asp.htm

http://ns.ist.cmu.ac.th/riseat/article5_th.html 

http://salephadib.googlepages.com/index.html

http://www.siambig.com/shop/index.php?pageid=2&shop=maekaningklomlanna&product_type=

http://www.city-now.com/e_detail.php?eid=1504&lang=Thai

http://thai.cri.cn/1/2005/04/29/41@42834.htm

http://www2.tat.or.th/tat_branch/web/branch_travel.php?SC=23&BR=24

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=84585&st=64

 

 

Comment

Comment:

Tweet