1. ผ้าและการดูแลรักษา 

1.1 คุณสมบัติของผ้า

1.1.1 เส้นใย

1.1.2 ผืนผ้า


1.2 การเลือกผ้า

1.2.1 การเลือกผ้าเหมาะกับแบบ

1.2.3 การเลือกซื้อผ้า

1.2.2 การซักรีด


1.3 การดูแลรักษา

1.3.1 การซักรีด

1.3.2 สัญลักษณ์ของป้าย


2. เครื่องมือและอุปกรณ์การตัดเย็บ 

2.1 ชนิดลักษณะเครื่องมือและอุปกรณ์การตัดเย็บ  

  2.1.1เครื่องมือการวัดตัวและสร้างแบบ

2.1.2 เครื่องมือการตัด

2.1.3 เครื่องมือการทำเครื่องหมาย

2.1.4 เครื่องมือการเย็บ

2.1.5เครื่องมือการรีด

2.1.6 เครื่องมือเบ็ดเตล็ด


2.2 การใช้และการดูแลรักษาจักร

2.2.1 จักรเย็บผ้า

2.2.2 ปัญหาในการใช้จักร

2.2.3 การทำความสะอาดจักร


3. กระโปรง 

3.1 การวัดตัว

3.1.1 หลักการวัดตัว

3.1.2 การเตรียมตัวก่อนวัดตัว

3.1.3 วิธีการวัดตัว


3.2 การสร้างแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น

3.2.1 อุปกรณ์และสัดส่วนการสร้างแบบตัด

3.2.2 การสร้างแบบตัดกระโปรงอย่างง่าย


3.3 การตัดเย็บกระโปรงเบื้องต้นเลือกผ้า

3.3.1 การทำเครื่องหมาย

3.3.2 การเผื่อตะเข็บ

3.3.3 การวางแบบตัด

3.3.4 การเย็บกระโปรง


4. เสื้อ 

4.1 การสร้างแบบตัดเสื้ออย่างง่าย

  4.1.1 วิธีการสร้างเสื้ออย่างง่าย

4.1.2 วิธีการสร้างแขนเสื้อ


4.2 การดัดแปลงแบบเสื้อ

4.2.1เสื้อสายเดี่ยว

4.2.2 เสื้อบ่าเล็ก

4.2.3 เสื้อแขนในตัว

4.2.4 เสื้อแขนรูด

4.2.5 เสื้อคอกลมแขนสั้น 


4.3 การลองตัวแก้ไข

 

 

----    ---- 

 


Comment

Comment:

Tweet

#2 By (27.55.93.224|27.55.93.224) on 2015-05-03 16:46

#1 By (27.55.93.224|27.55.93.224) on 2015-05-03 16:46